Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Συζητήθηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας το θέμα της παραχώρησης δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται στο Μύτικα Πρέβεζας, προκειμένου να ανεγερθεί το νέο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν ακόμη ενταχθεί το Νοσοκομείο Πρέβεζας στο πρόγραμμα κατασκευής με βάση τον Νόμο περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει την εν λόγω έκταση.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, στον οποίο θα ανατεθεί το Έργο, θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, φύλαξη των κτιρίων , την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του Νοσοκομείου για 27 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του.
Ο Συνασπισμός έχει καταδικάσει κατ’ επανάληψη την επιχειρούμενη παραχώρηση δημόσιων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα μέσω των ΣΔΙΤ. Ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας που αποτελεί κοινωνικό αγαθό, δεν είναι αποδεκτή καμιά προσπάθεια κερδοσκοπίας. Αντίθετα η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας είναι συνταγματική υποχρέωση. Η κυβέρνηση αντί να αυξήσει τις δαπάνες για το ΕΣΥ και να σχεδιάσει ορθολογικά τις απαιτούμενες υποδομές σε νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές παροχές και να τις χρηματοδοτήσει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανοίγει και την πόρτα της Υγείας στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Το Νοσοκομείο της Πρέβεζας
  • Μπορεί και πρέπει να απεγκλωβιστεί από το ασφυκτικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, που ακόμα και τον προϋπολογισμό του τον φτάνει στο διπλάσιο παρόμοιων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Δημόσιο
  • Πρέπει να παραχωρηθεί η έκταση του Δήμου για την ανέγερσή του
  • Πρέπει να παλέψουμε να γίνει το Νοσοκομείο στο οικόπεδο του Δήμου, με εξασφαλισμένο τον Δημόσιο χαρακτήρα του, έξω από την κερδοσκοπική λογική των ΣΔΙΤ.
Να υπογραφεί σύμβαση που να εγγυάται με την δύναμη των λαϊκών κινητοποιήσεων και απαιτήσεων όλα τα παραπάνω.

Αν ο λαός της Πρέβεζας το θελήσει, μπορεί να το καταφέρει!!!


Πρέβεζα 6.5.2008
Το Γραφείο Τύπου