Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Αυτοδιοικητική Σύσκεψη Ηπείρου του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή


Το Τμήμα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, στα πλαίσια της προσπάθειας για την πανελλαδική του συγκρότηση, διοργανώνει την Περιφερειακή Σύσκεψη Ηπείρου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 20ης Ιανουαρίου στις 1Ο.30 π.μ. στα Γιάννενα και στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην ΕΛΚΕΠΑ), στοά Σάρκα, 2ος όροφος.

Στόχοι της σύσκεψης είναι α) η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των ανθρώπων, που δραστηριοποιούνται στην Αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών β) η θεσμοθέτηση του συντονισμού της περιφερειακής και των δημοτικών παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κοινωνικής, ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής κρίσης που βιώνει η κοινωνία της Ηπείρου και ολόκληρης της Ελλάδας και γ) η συμβολή στην κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για την Ήπειρο.

Στη σύσκεψη καλούνται να πάρουν μέρος
• Οι εκλεγμένοι/εκλεγμένες σύμβουλοι στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των επιπέδων (περιφέρεια, δήμοι, διαμερίσματα), καθώς και οι υποψήφιοι/ υποψήφιες με τις παρατάξεις, που υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
• Εργαζόμενοι/εργαζόμενες στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Κάθε μέλος και φίλος/φίλη του ΣΥΡΙΖΑ, που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στη λειτουργία των αυτοδιοικητικών παρατάξεων και σε δραστηριότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2013 19:34
Γιάννης Παπαδημητρίου
Η αυτοδιοικητική σύσκεψη της ερχόμενης Κυριακής εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία ανασυγκρότησης των αυτοδιοικητικών δυνάμεων και παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σε όλη την Ελλάδα. Η σύσκεψη της Ηπείρου είναι μία από τις 13 συσκέψεις που γίνονται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
Θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία
- Να υπάρξει μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των διαφορετικών παρατάξεων, κάτι που στην Ήπειρο το έχουμε ήδη ξεκινήσει με την πανηπειρωτική συνάντηση της Φιλιππιάδας τον περασμένο Οκτώβριο. Απώτερος στόχος μας είναι ασφαλώς η συγκρότηση δημοτικών παρατάξεων σε όσο το δυνατόν περισσότερους Δήμους της Ηπείρου
- Να εκλεγεί ένα συντονιστικό όργανο, ώστε να αναλάβει το συντονισμό της δράσης των δυνάμεων και των παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυτοδιοίκηση σε πανηπειρωτικό επίπεδο. Θυμίζω τα ανοιχτά μέτωπα της αλληλεγγύης, του περιβάλλοντος και του σχεδιασμού. Σε δεύτερο επίπεδο αναγκαίος είναι και ο πανελλαδικός συντονισμός αλλά και η συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα.
- Και τέλος να προχωρήσει η διαδικασία σύνταξης του Περιφερειακού Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την Ήπειρο, ώστε να ολοκληρώσουμε την προγραμματική μας πρόταση σε περιφερειακό επίπεδο, να ανοίξουμε, πάντα μαζί με τις προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις και τα κινήματα, τον εναλλακτικό δρόμο διεξόδου από την κρίση, να χτίσουμε μία κοινωνία ισότητας και ελευθερίας, δικαιοσύνης και προκοπής. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Προγράμματος Ηπείρου μέχρι το Μάιο και η παρουσίασή του σε ανοιχτή Περιφερειακή Συνδιάσκεψη.