Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα,

  Αθήνα, 30/01/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα, σας παραθέτουμε:

1. Την επίκαιρη ερώτηση για το “σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των νέων”.

            Το Υπουργείο Εργασίας, με την υπ. αρίθμ. πρωτ. 834- 16/1/2013 απάντηση του σε ερώτηση που είχαμε καταθέσει, αναγνωρίζει μια σειρά παραβίασεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από τα μνημονιακά μέτρα που συντρίβουν τη νεολαία και τον κόσμο της εργασίας, όπως προκύπτει από την απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, συνεχίζει μέσα από παρεμβάσεις που δήθεν ενισχύουν την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των νέων, να δημιουργεί προγράμματα δανεισμού και ανακύκλωσης ανέργων, δημιουργώντας καθεστώς ομηρίας και εκμετάλλευσης των νέων ανθρώπων.

            Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα (βλ. δράση 1,14) κινείται σε 5 βασικούς άξονες: οι εργοδότες διασφαλίζουν δωρεάν εργατικό δυναμικό καθώς σε κάποιες περιπτώσεις  επιδοτούνται πλήρως για την απασχόληση των νέων, απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές εισφορές καθώς αυτές πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ, οι απολαβές των εργαζομένων που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά είναι αρκετά χαμηλότερες από το νόμιμο κατώτατο μισθό, (460 ευρώ το μήνα, για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 400 ευρώ για τους υπόλοιπους, 300 ευρώ για τους απόφοιτους της τεχνικής εκπαίδευσης ) το χρονικό διάστημα της εργασίας των νέων σπάνια ξεπερνά τους 6 μήνες,  ενώ οι εργαζόμενοι δεν ασφαλίζονται για την συνταξιοδότηση τους.
           
            Με αυτό τον τρόπο, με το πρόσχημα της “κατάρτισης”, οι νέοι και οι νέες θα αμοίβονται με μισθούς των 300, 400 και 460 ευρώ, αρκετά χαμηλότερο δηλαδή από το νόμιμο κατώτατο μισθό (580 Ευρώ/μήνα), συνεχίζοντας έτσι μια ταξική πολιτική που βαθαίνει τις παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και αντιμετωπίζει τον κόσμο της εργασίας και της νεολαίας ως μισθωτούς σκλάβους.

2. Την ερώτηση που κατέθεσε, στο πλαίσιο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, σχετικά με την άμεση ανάγκη για εκπαιδευτικό προσωπικό στην ΕΠΑΣ Πρέβεζας.

            Κατά το τρέχον σχολικό έτος στις δυο τάξεις της σχολής (Α' και Β' τάξη) γράφτηκαν 209 μαθητές σε 7 ειδικότητες και 16 τμήματα. Από τους μαθητές αυτούς, οι 143 που αντιστοιχούν στα 9 τμήματα των ειδικοτήτων Κομμωτικής Τέχνης, Αισθητικής Τέχνης και Βοηθών Φυσικοθεραπευτών αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα, αφού λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό παρακολουθούν μόλις ένα ή δύο μαθήματα την εβδομάδα (2-3 ώρες δηλαδή) ενώ σε ένα τμήμα (Βοηθών Φυσικοθεραπευτών) δεν έχει γίνει ακόμα ούτε μια (1) ώρα μάθημα!

            Σήμερα είναι προφανές ότι οι μαθητές κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά τους, αν δεν έρθουν άμεσα τουλάχιστον 11 εκπαιδευτικοί που χρειάζονται και αναλυτικά είναι:

Ø      2 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 14 Ιατρών
Ø      2 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.25 Φυσικοθεραπευτών
Ø      3 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.04 Αισθητικής
Ø      4 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ 01.19 Κομμωτικής

            Αποτελεί στοιχειώδης υποχρέωση του Υπουργείου η εξασφάλιση της χρονιάς και της ομαλής λειτουργίας της ΕΠΑΣ Πρέβεζας. Οτιδήποτε άλλο θα αποδείξει την πριμοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και την εγκατάλειψη των νέων εργαζομένων-μαθητών του νομού.


ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
Βουλευτής Ν. Πρέβεζας - ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ
-----------------------------
Σαπουτζάκη 3, 48100 Πρέβεζα, Τηλ: 2682061585
Βουλής 4, 10562 Αθήνα Τηλ: 2103706259, Φαξ: 2103706059
barkas@parliament.gr